Number of articles: 13

Ce sunt prelaturile personale?

Prelaturile personale sunt circumscripţii ecleziastice, prevăzute de Conciliul Vatican II şi de Codul de Drept Canonic, constituite pentru a îndeplini, cu mare flexibilitate, anumite sarcini pastorale.

Opus Dei

Ce este o prelatură personală?

La fel ca diecezele sau prelaturile teritoriale, prelaturile personale sunt un fel de circumscripţie a Bisericii catolice. Particularitatea lor este că nu sunt determinate de un teritoriu geografic.

Prelatura personală

Decret despre apostolatul laicilor (Apostolicam actuositatem)

Conciliul Vatican al II-lea, Apostolicam actuositatem, cap. I, nr. 2. Persoanele din Opus Dei, ca ceilalți creștini, sunt chemați la apostolat în societate, ca subliniază acest document.

Opus Dei

Exortație Apostolică 'Christifideles laici'

(Cap I. nn. 16 y 17). În acest text Ioan Paul al II-lea reflectează asupra vocației și misunii a credincioșilor laici în Biserică și în lume. În prelatura Opus Dei 98 % dintre credincioși sunt laici.

Opus Dei

Declaraţia „Prelaturae Personalis” a Congregaţiei pentru Episcopi

Sfânta Congregaţie pentru Episcopi. Declaraţie cu privire la prelaturile personale. Înfiinţarea prelaturii personale a Opus Dei. (23 august 1982)

Opus Dei

Catehismul Bisericii Catolice

Nr. 874-913. Cităm unele puncte despre constituţia ierarhică a Bisericii, vocația credincioșilor laici și participarea la misunea preoțească, profetică și regească a lui Cristos.

Opus Dei

Decret privind slujirea şi viaţa preoţească (Presbyterorum ordinis)

Conciliul Vatican al II-lea, Presbyterorum ordinis, cap II, nr. 9. Acest număr al decretului despre viața preoțească se referă la relația dintre preoților cu laicii. În prelatura Opus Dei există o cooperarea organică între preoții și laicii.

Opus Dei

Constituția dogmatică despre Biserică (Lumen gentium)

Conciliul Vatican al II-lea, Lumen gentium, cap. V, nr. 41 și 42: se referă la chemarea universală, mesaj pe care îl răspândește prelatură Opus Dei.

Știri

Statute

Statutele Opus Dei, scrise în latinește, stabilesc cu precizie configurarea juridică a acestei prelaturi, organizarea și scopul ei. Au fost acordate de către Biserica Catolică în 1982. („El Itinerario jurídico del Opus Dei„; A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias, J.L. Illanes; Eunsa, 1989; pagini 628-657).

Știri

Ut sit

Constituţia Apostolică ”Ut sit” prin care Ioan Paul al II-lea a ridicat Opus Dei la statutul de prelatură personală a Bisericii Catolice în noiembrie 1982.

Știri