Number of articles: 15

Cu ocazia Motu Proprio privind prelaturile personale

Despre modificarea canoanelor 295-296 privind prelaturile personale.

Despre Opus Dei

Organizarea Prelaturii

Conform Codului de Drept canonic şi propriilor statute, Prelatura Opus Dei este condusă de un Prelat, actualmente Mons. Fernando Ocáriz.

Prelatura personală

Ut sit

Constituția Apostolică „Ut sit” prin care Ioan Paul al II-lea a ridicat Opus Dei la statutul de prelatură personală a Bisericii Catolice în noiembrie 1982.

Știri

Întrebări și răspunsuri despre Motu Proprio „Ad charisma tuendum”

Oferim câteva întrebări și răspunsuri pregătite de Biroul de Presă al Opus Dei cu privire la Motu Proprio „Ad charisma tuendum”.

Despre Papă

Ce sunt prelaturile personale?

Prelaturile personale sunt circumscripţii ecleziastice, prevăzute de Conciliul Vatican II şi de Codul de Drept Canonic, constituite pentru a îndeplini, cu mare flexibilitate, anumite sarcini pastorale.

Opus Dei

Ce este o prelatură personală?

La fel ca diecezele sau prelaturile teritoriale, prelaturile personale sunt un fel de circumscripţie a Bisericii catolice. Particularitatea lor este că nu sunt determinate de un teritoriu geografic.

Prelatura personală

Decret despre apostolatul laicilor (Apostolicam actuositatem)

Conciliul Vatican al II-lea, Apostolicam actuositatem, cap. I, nr. 2. Persoanele din Opus Dei, ca ceilalți creștini, sunt chemați la apostolat în societate, ca subliniază acest document.

Opus Dei

Exortație Apostolică 'Christifideles laici'

(Cap I. nn. 16 y 17). În acest text Ioan Paul al II-lea reflectează asupra vocației și misunii a credincioșilor laici în Biserică și în lume. În prelatura Opus Dei 98 % dintre credincioși sunt laici.

Opus Dei

Declaraţia „Prelaturae Personalis” a Congregaţiei pentru Episcopi

Sfânta Congregaţie pentru Episcopi. Declaraţie cu privire la prelaturile personale. Înfiinţarea prelaturii personale a Opus Dei. (23 august 1982)

Opus Dei

Catehismul Bisericii Catolice

Nr. 874-913. Cităm unele puncte despre constituţia ierarhică a Bisericii, vocația credincioșilor laici și participarea la misunea preoțească, profetică și regească a lui Cristos.

Opus Dei