Ce sunt prelaturile personale?

Prelaturile personale sunt circumscripţii ecleziastice, prevăzute de Conciliul Vatican II şi de Codul de Drept Canonic, constituite pentru a îndeplini, cu mare flexibilitate, anumite sarcini pastorale.

Prelaturile personale sunt circumscripţii ecleziastice, prevăzute de Conciliul Vatican II şi de Codul de Drept Canonic, constituite pentru a îndeplini, cu mare flexibilitate, anumite sarcini pastorale. Credincioşii din prelaturile personale continuă să aparţină bisericilor locale sau diecezelor în care locuiesc.