Number of articles: 4

Ce este o prelatură personală?

La fel ca diecezele sau prelaturile teritoriale, prelaturile personale sunt un fel de circumscripţie a Bisericii catolice. Particularitatea lor este că nu sunt determinate de un teritoriu geografic.

Prelatura personală

Organizarea Prelaturii

Conform Codului de Drept canonic şi propriilor statute, Prelatura Opus Dei este condusă de un Prelat, actualmente Mons. Fernando Ocáriz.

Prelatura personală

Locul Opus Dei în Biserică

Activitatea de formare spirituală propusă de Opus Dei vine în completarea lucrării Bisericii locale. Persoanele care devin membri Opus Dei continuă să rămână credincioşi ai diecezelor cărora le aparţin.

Prelatura personală

Prelatura personală

Din punct de vedere juridic, Opus Dei este o prelatură personală a Bisericii Catolice. Prelaturilor personale, structurate ierarhic, li se încredinţează anumite sarcini pastorale.

Prelatura personală