VIDEO: Prałat Opus Dei w Vancouver

Krótkie podsumowanie dni spędzonych w Vancouver przez ks. prał. Ocáriz podczas wizyty duszpasterskiej w Kanadzie.

Podróże duszpasterskie