Video: Prałat Opus Dei w Kenii (napisy w języku polskim)

Dziewięciominutowe podsumowanie duszpasterskiej podróży ks. Fernando Ocáriz do Kenii w dniach 14-22 grudnia 2019 roku.

Podróże duszpasterskie