"Świat może nadal działać bez bankierów czy piłkarzy, ale nie bez osób które dbają o dom".

Film o dwóch siostrach. María jest supernumerarią, ma męża i 5 dzieci. Ana jest numerarią pomocniczą. Obie są przekonane, że praca w domu jest bardzo ważna dla społeczeństwa.

Świadectwa i wywiady