FILM: Prałat Opus Dei w Polsce (2005)

Film z wizyty Prałata Opus Dei w Polsce. Bp Javier Echevarria w sierpniu 2005 r. odwiedził Szczecin, Kraków i Warszawę. Czas trwania: 26,5 min.

Poprzedni prałaci