Ilość artykułów: 16

Druga część historii: śmierć i zmartwychwstanie

Co wspólnego ma śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa z pełnią życia, której tak bardzo pragniemy? Czy śmierć jest jedynym ograniczeniem postępu? Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa ma tak decydujące znaczenie? Na czym polega nowe niebo i nowa ziemia?

Doktryna

Szept w duszy: milczenie Boga

Milczenie to często «miejsce», w którym Bóg na nas czeka. Czeka, aż Go usłyszymy zamiast słuchać zgiełku powodowanego przez nasz własny głos.

Doktryna

Trójjedyny strumień Miłości

Tajemnica Trójcy Świętej głęboko zmienia nasze postrzeganie świata, przeistacza nasze istnienie. Odkrywa się, że Miłość obejmuje ramionami wszechświat.

Doktryna

Wy jesteście światłością świata

Wiara jest darem Boga, który zmienia nasze życie. Tę właśnie prawdę chcemy pogłębiać i dzielić się nią.

Doktryna

Bóg, który pozwala działać. Zło i cierpienie

Dlaczego istnieje zło? Jaki sens ma ból? Dlaczego Bóg dopuszcza zło? Są to pytania, jakie każdy człowiek zadaje sobie w którymś momencie życia. Odnoszą się one do jednej z wielkich tajemnic człowieka.

Doktryna

«My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego»

Co oznacza fakt, że Chrystus wraz ze swoją śmiercią na Krzyżu i Zmartwychwstaniem wyjednał przebaczenie dla wszystkich ludzi? Komu ofiarował swoje życie i dlaczego? Co oznacza stwierdzenie, że śmierć Chrystusa to życie świata, że Chrystus, wkraczając w śmierć, zdobył dla wszystkich życie? Poniższe cztery obrazy pomogą nam zgłębić tę tajemnicę.

Doktryna

Między Bogiem a mną: liturgia i sakramenty

Centralność Jezusa Chrystusa w naszym życiu przejawia się najpełniej i najbardziej realnie w liturgii, gdzie Bóg pozwala się nam „dotknąć”, przynosząc nam swoje zbawienie także dzisiaj.

Doktryna

Niewidzialne siły: anioły, demony i piekło

Anioły pojawiają się jako „duchy przeznaczone do usług” (Hbr 1,14), co można sprowadzić do dwóch działań: nieustanne wychwalanie Boga i opieka nad ludźmi, a tym samym uczestniczenie w bożej zbawczej opatrzności.

Doktryna

Dobro i zło: porządek moralny

Obecnie nikt nie podważa konieczności większej troski o nasz wspólny dom. Dlatego niszczenie środowiska dla osobistych korzyści jest postrzegane jako akt egoizmu, niesprawiedliwość i w ostateczności jako zło moralne.

Doktryna

Droga wyzwolenia: od grzechu do łaski

Jeśli grzech wszedł w ludzkość przez błędne wykorzystanie wolności, to «niech mi się stanie według słowa twego» (Łk 1, 38), które wypowiedziała Maryja, rozpoczęło nową epokę w Historii: Syn Boży zstąpił na ziemię, aby oddać swoje życie w najwznioślejszym akcie wolności, ponieważ u jego początku była Miłość.

Doktryna