Number of articles: 12

8 lutego: Rewolucja czułości

Komentarz do Ewangelii z poniedziałku 5 tygodnia okresu zwykłego. „Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano”. Przybycie Jezusa do ziemi Genezaret oznaczało dla tej krainy prawdziwą rewolucję czułości, która przyniosła zdrowie wielkiej liczbie chorych. Ale ta rewolucja wymaga uprzedniego kroku: jedynie ten może zostać uzdrowiony przez Chrystusa, kto jest zdolny, aby go rozpoznać.

Komentarz Ewangelii

20 lutego: Udać się do lekarza

Komentarz do Ewangelii z soboty po środzie popielcowej. «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają» Miłosierdzie Boże jest darmowe. Ale wyznacza pewien warunek: skruchę. Prośmy Pana, aby udzielił nam skruszonego i pokornego serca, abyśmy pozwolili by On nas uleczył.

Komentarz Ewangelii