Ilość artykułów: 13

Poznać Jezusa, by poznać siebie (XIII): Tu się już nie docieka, tu się kontempluje!

Modlitwa kontemplacyjna rozwija nowy sposób patrzenia na wszystko, co dzieje się wokół nas. Jest to dar, który zaspokaja nasze naturalne pragnienie zjednoczenia się z Bogiem w różnych okolicznościach.

Doktryna

Poznać Jezusa, by poznać siebie (XII): Modlitwa liturgiczna

Rozważania św. Josemaríi mogą nam pomóc bardziej zjednoczyć się z Bogiem i Kościołem w czasie obrzędów liturgicznych.

Doktryna

Poznać Jezusa, by poznać siebie (XI): Jesteście listem Chrystusowym

Relacja, jaką nawiązujemy z Bogiem podczas modlitwy jest ściśle związana ze wszystkimi działaniami w naszym życiu codziennym. Jezus zwracał na to uwagę w swoim nauczaniu, pamiętał o tym również św. Josemaría.

Doktryna

Poznać Jezusa, by poznać siebie (X): ​Jezus jest bardzo blisko

Święty Josemaría mówił o quid divinum – czymś boskim - co możemy odkryć wokół siebie i w tym, co robimy. Wtedy ukazuje się nam nowy wymiar, w którym dzielimy się wszystkim z Bogiem.

Doktryna

​Poznać Jezusa, by poznać siebie (IX): Nie bój się, jestem z tobą

Podczas praktyki modlitewnej pojawią się także trudności lub wątpliwości. Istnieje wiele powodów, by sądzić, że w takich chwilach Bóg jest szczególnie blisko nas.

Doktryna

Poznać Jezusa, by poznać siebie (VIII): We właściwym czasie

Bóg sprawia, że doświadczamy naszej modlitwy w sposób najbardziej dla nas odpowiedni w danej chwili. Historia świętej Elżbiety to świadectwo tego, jak cierpliwość i wytrwałość przekształcają się w pełnię radości.

Doktryna

Poznać Jezusa, by poznać siebie (VII): Szukając łączności z Bogiem

Słowa, których używał św. Josemaría, by rozpoczynać i kończyć rozważania, mogą i nam posłużyć jako pomoc w modlitwie.

Doktryna

Poznać Jezusa, by poznać siebie (VI): Najbardziej skuteczny język

Bóg mówi do nas cicho, ale nieustannie: słowami Pisma Świętego – szczególnie w Ewangelii – a także poprzez nasze wnętrze.

Doktryna

Poznać Jezusa, by poznać siebie (V): Jak Bóg do nas przemawia

Język modlitwy jest tajemniczy – nie mamy nad nim kontroli, jednak stopniowo odczuwamy, jak zmienia nasze serce.

Doktryna

Poznać Jezusa, by poznać siebie (IV): Umiejętność słuchania

Przykład życia Mojżesza uczy nas, że aby wypełnić misję, do której jesteśmy powołani, musi przemienić nas Duch Święty, którego słuchamy w synowskim dialogu z Bogiem.

Doktryna