6 Artykułs

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Boże Horyzonty

Ewangelia z niedzieli 24 tygodnia okresu zwykłego (rok B) wraz z komentarzem. «A wy za kogo Mnie uważacie?» Kiedy dbamy o modlitwę i stały dialog z Panem, nasze źrenice rozszerzają się i podchodzimy do różnych wyzwań z wielkodusznością, nasze zrozumienie różnych spraw nabiera nowych perspektyw i potrafimy dostrzec niespodziewane horyzonty: horyzonty Boga.

Komentarz Ewangelii

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Tak jak jedno z tych dzieci

Ewangelia z niedzieli 25 tygodnia okresu zwykłego (rok B) wraz z komentarzem. «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Podążanie za Chrystusem jest trudne, ale tylko ten osiągnie wielkie rzeczy, kto staje się małym jak On.

Komentarz Ewangelii

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Pragnąć świętości innych ludzi

Ewangelia z niedzieli 26 tygodnia okresu zwykłego (rok B) wraz z komentarzem. «Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami». Duch Święty mądrze działa w każdej osobie i poprzez każdą osobę. Bądźmy bliskimi przyjaciółmi tego działania, doceniając i ucząc się od sposobu podążania drogą wszystkich, którzy działają ożywieni przez tę samą wiarę.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia z niedzieli: Piękno wiernej miłości

Ewangelia z niedzieli 27 tygodnia okresu zwykłego (rok B) wraz z komentarzem. «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie». Sekretem naszego życia nie jest to, że jesteśmy doskonali, mocni, mili, bez wad. Sekretem życia jest bycie kochanymi w naszej słabości i kruchości oraz kochanie bliźnich w ich słabości i kruchości. Oznacza to móc powiedzieć: jestem wierny osobie, którą kocham.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia z niedzieli: Jezus spojrzał na niego z miłością

Ewangelia z niedzieli 28 tygodnia okresu zwykłego (rok B) wraz z komentarzem. «Jezus spojrzał na niego z miłością». Bóg tak bardzo nas kocha, że czasami kosztuje nas w to uwierzyć. Ale gesty Chrystusa w tym fragmencie Ewangelii nie pozostawiają miejsca na wątpliwości: to gesty osoby zakochanej. Pan Jezus nie spieszy się względem nas, zawsze ma czas, aby spojrzeć na nas z miłością.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia z niedzieli: Wielkie serca potrafią służyć

Ewangelia z niedzieli 29 tygodnia okresu zwykłego (rok B) wraz z komentarzem. «Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich». Duch służby odpowiada na pragnienie wielkości, jakie znajduje się w naszym sercu. Pokazuje nam, że prawdziwy ludzki wzrost przechodzi poprzez powodowanie wzrostu innych osób, a nie poprzez panowanie nad ich życiem.

Komentarz Ewangelii