Ilość artykułów: 11

Życie Maryi (III): Magisterium, Ojcowie Kościoła, Święci, poeci

Magisterium Kościoła, Święci, Ojcowie Kościoła i inni pisarze doznawali inspiracji ofiarą, jaką uczyniła z samej siebie Maryja Dziewica, układając na ten temat różne teksty. Oto wybór tych tekstów.

Duchowość