Ilość artykułów: 5

O formacji zawodowej (V): Cel zawodowy zintegrowany z misją

Podczas naszej drogi zawodowej formacja pomaga w stałym skupieniu na celu nadprzyrodzonym, w łączeniu różnych aspektów życia, tak aby działalność zawodowa nie była jedyną, oraz, by pozostawać w otwartości na zmiany, jeśli w grę wchodzi większe dobro.

Duchowość

O formacji zawodowej (IV): Przywództwo jako służba

Św. Josemaría pojmował prestiż zawodowy nie jako osiągnięcie własnego osobistego sukcesu, ale jako okazję do lepszej służby. Formacja pomaga w osiągnięciu postawy doskonalenia kwalifikacji i umiejętności.

Duchowość

O formacji zawodowej (III): Obywatele, którzy pracują wraz z innymi obywatelami

Naszą pracą i relacjami, które ustanawiamy poprzez tę pracę, jako obywatele przyczyniamy się do ustanawiania społeczeństwa – i historii – zgodnych z godnością osoby ludzkiej i jej poszukiwaniem sensu.

Duchowość

O formacji zawodowej (II): stać się Chrystusem w pracy

W upodobnieniu się do Chrystusa w naszej pracy pomaga nam pielęgnowanie wymiaru duchowego, pogłębianie intelektualne naszej pracy, możliwość czynienia dobra, wzrastanie w przyjaźni i zdobywanie kompetencji.

Duchowość

O formacji zawodowej (I): Refleksja nad własną pracą

Św. Josemaría wyróżniał pięć płaszczyzn formacji oferowanej przez Opus Dei: ludzki, duchowy, doktrynalno-religijny, apostolski i zawodowy. Ta seria wyjaśnia wpływ takiej formacji na uświęcenie pracy. Czym jest formacja zawodowa poza edukacją i doskonaleniem?

Duchowość