Polskie wydania „Drogi”

„Droga” w języku polskim osiągnęła 20 wydań w łącznym nakładzie 120.945 egz.

Droga, Katowice, Londyn, Scepter-Veritas, 19661 , 19692 , 19813 ; Katowice, Księgarnia św. Jacka, 19824 , 19845 , 19916 , 19977 , 19988 ; Katowice-Ząbki, Księgarnia św. Jacka/ Apostolicum, 200211, 200512, 200614*(Prodoks), 200815, 201216 . Wydawnictwo św. Wojciecha, 201216 , Wydawnictwo św. Wojciecha, 201719 , Apostolicum, 202220  [dostępny].


* Droga wydanie Prodoks 2006 omylnie została zaliczona jako 13 wydanie (faktycznie to 14 wydanie Drogi).


Droga w Trylogii (numer wydania liczy się oddzielnie dla każdej książki)

Droga - Bruzda - Kuźnia, Katowice-Ząbki, Księgarnia św. Jacka /Apostolicum, (1) 20009-4-3, (2) 200110-5-4, (3) 200513-6-5.Wydawnictwo św. Wojciecha (4), 201417-9-8 , Wydawnictwo św. Wojciecha (5), 201618-10-9