"Rasa dzieci Bożych"

Jesteśmy dziećmi Bożymi. Nosicielami jedynego płomienia zdolnego w stanie oświecić ziemskie drogi dusz; jedynego blasku, w którym nie będzie nigdy miejsca dla ciemności, mroku ani cienia. – Pan posługuje się nami jak pochodniami, by światło to świeciło... Od nas zależy, by wielu ludzi nie pozostawało w ciemnościach, lecz kroczyło drogami, które prowadzą do życia wiecznego. (Kuźnia, 1)

Iesus Christus, Deus homo, Jezus Chrystus Bóg-Człowiek. Jeden z magnalia Dei, wielkich dzieł Bożych, które powinniśmy rozważać i za które powinniśmy dziękować Panu przychodzącemu na ziemię, aby przynieść pokój ludziom dobrej woli. Wszystkim ludziom, którzy chcą zjednoczyć swoją wolę z dobrą Wolą Boga: nie tylko bogatym, ani nie tylko biednym! Wszystkim ludziom, wszystkim braciom! Bo wszyscy jesteśmy braćmi w Jezusie, synami Boga, braćmi Chrystusa: Jego Matka jest naszą Matką.

   

Na ziemi istnieje tylko jedna rasa: rasa dzieci Bożych. Wszyscy powinniśmy mówić tym samym językiem, tym którego uczy nas nasz Ojciec niebieski: językiem dialogu Jezusa z Ojcem, językiem, którym mówi się przy pomocy serca i rozumu, językiem, jakim posługujecie się teraz w swojej modlitwie. Jest to język dusz kontemplacyjnych, język ludzi, którzy są duchowi, gdyż zdali sobie sprawę ze swego synostwa Bożego. Język, który wyraża się w tysiącach poruszeń woli, w jasnym świetle rozumu, w uczuciach serca, w postanowieniach prowadzenia życia uczciwego, dobrego, pełnego radości, pokoju. (To Chrystus przechodzi, 13)