“Troska o apostolstwo”

Jeśli nie wykazujesz – swoją modlitwą, poświęceniem, swoim działaniem – stałej troski o apostolstwo, to oczywisty znak, że nie jesteś całkiem szczęśliwy i że musisz wzmóc swoją wierność. – Ten, kto ma szczęście, dobro, stara się dawać je innym. (Kuźnia, 914)

Kiedy naprawdę zdepczesz własne ja i będziesz żyć dla innych, wówczas staniesz się zdatnym narzędziem w rękach Boga. Pan wzywał – i wzywa – swoich uczniów, nakazując im: ut eatis! – idźcie do wszystkich! (Kuźnia, 915)

In modico fidelis – wierny w drobnej rzeczy... – Twoja praca, synu mój, nie polega jedynie na zbawianiu dusz, lecz na ich uświęcaniu, dzień po dniu, nadając każdej chwili – nawet tym pozornie powszednim – perspektywę wieczności. (Kuźnia, 917)

Podobnie jak na skutek przerwy w dopływie prądu zatrzymuje się bezsilnie wielka maszyneria tuzinów fabryk, również apostolstwo przestaje przynosić owoce, gdy zabraknie modlitwy i umartwienia, które poruszają Najświętsze Serce Jezusa.(Kuźnia, 919)

Teksty św. Josemarii na e-mail

email