Projekty "Harambee Africa" na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Co roku przedstawiciele Harambee odwiedzają kraje Afryki Subsaharyjskiej, gdzie prowadzą swoje projekty, w celu oceny wyników i zaplanowania przyszłych działań a także, aby zwiększyć zaangażowanie wszystkich tych, którzy pomogli w działaniach fundraisingowych.