Dagelijkse teksten

“Houd mijn hand vast, Heer”

Er is een zeer aanzienlijk aantal christenen die apostel zouden zijn, als ze niet bang waren. Dat zijn dezelfden die zich vervolgens beklagen omdat de Heer zeggen ze! - hen in de steek laat: maar hoe gedragen zíj zich tegenover God? (De Voor, 103)

Hij roept ons en stelt ons de vraag die Hij ook aan Jacobus en Johannes stelde: Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? Zijt gij in staat de beker te drinken – die beker van de volledige overgave aan de wil van de Vader – die Ik ga drinken?(Mt.20,22) Het antwoord van Johannes en Jacobus is: Possumus! Ja, dat kunnen wij! Zijn wij, jij en ik, werkelijk bereid om ...