Dagelijkse teksten

“Maria, Lerares in het bidden”

De liefde tot onze Moeder zal de bries zijn, waarmee je het smeulende vuurtje van de deugden, die onder de as van jouw lauwheid verborgen liggen, aanblaast totdat de vlammen hoog oplaaien. (De Weg, 492)

Bemin Onze Lieve Vrouw. Zij zal overvloedige genaden voor je verkrijgen om in de dagelijkse strijd te zegevieren. - En de duivel zal geen profijt trekken van de boze verlangens die je verteren en steeds sterker worden en met hun welriekend bederf de grote idealen en de verheven geboden, die Christus zelf in je hart gelegd heeft, dreigen te verstikken. - Serviam! Ik wil dienen!
De Weg, 493

Door Maria gáan we ...