Heilige Petrus en Paulus, apostelen

Moed houden! Jíj... speelt het best klaar. - Zie eens, wat de genade van God gemaakt heeft van die slaperige en laffe Petrus die Hem verloochend had..., en van Paulus, die haatdragende en fanatieke vervolger. (De Weg, 483)

Petrus zegt Hem: “Heer! Wilt Gíj mijn voeten wassen?” Jezus antwoordde: “Wat Ik doe, kunt ge nu nog niet begrijpen, maar zult ge later begrijpen”. Petrus houdt aan: “Nooit zult Gij mij de voeten wassen!” En Jezus weer: “Als Ik je voeten niet was, zul je mijn deelgenoot niet zijn”. Simon Petrus geeft zich over: “Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd”.
Als we in onszelf de oproep horen tot een totale zelfovergave, zonder terughoudendheid, gaan wij daar vaak met een valse nederigheid tegenin, zoals Petrus - O, waren wij óók maar mensen met een groot hart, zoals die apostel! Petrus kan het niet hebben dat iemand méér houdt van Jezus dan hij. Zo'n liefde leidt tot de reactie: hier ben ik! Was mijn handen, hoofd, voeten! Reinig me helemaal! Want ik wil me aan U geven zonder enige reserve.
De Voor, 266

“Dag in dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten”, schreef de heilige Paulus. Die verzuchting van de apostel herinnert alle christenen - ook jou! - aan hun verantwoordelijkheid. We moeten alles wat wij zijn en kunnen met een liefdevolle trouw aan de voeten leggen van de Bruid van Jezus Christus, de heilige Kerk, ook al gaat dat ten koste van bezit, eer of leven.
De Smidse, 584

Ontvang berichten per e-mail

email