Heilige Jozefmaria Escrivá
“Daar, te midden van de meest materiële dingen, moeten wij ons heiligen door God en alle mensen te dienen.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

  Dagelijkse tekst

  “Leer mij hoe ik met uw Zoon moeten omgaan!”

  Als je niet regelmatig met Christus omgaat in het gebed en in het Brood, hoe wil je Hem dan aan anderen meedelen? (De Weg, 105)

  Probeer Jezus in de Eucharistie ook te bedanken met lofzangen tot Onze Lieve Vrouw, de allerzuiverste Maagd, de Onbevlekte Ontvangenis, die de Heer ter wereld bracht!

  En durf, met de stoutmoedigheid van een kind, tegen Jezus te zeggen: Lieve Jezus, gezegend zij de Moeder die U ter wereld bracht!

  Ik verzeker je dat Hij dit graag wil horen en dat ...