Heilige Jozefmaria Escrivá
“Je werk moet een persoonlijk gebed zijn. Zet het om in een diep gesprek met onze hemelse Vader.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

  Dagelijkse tekst

  “Onderzoek jezelf, langzaam en moedig”

  Gewetensonderzoek. - Een dagelijkse taak. - De boekhouding wordt nooit verwaarloosd door iemand die een zaak drijft. En bestaat er een “zaak” die meer waard is dan die van het eeuwige leven? (De Weg, 235)

  Onderzoek jezelf, langzaam en moedig. - Komen immers je slechts schijnbaar ongemotiveerde slechte humeur en droefheid niet voort uit je besluiteloosheid om de fijne maar “stevige” banden te verbreken, waarin je zondige begeerten je - onder geniepige voorwendsels - hebben verstrikt?
  De Weg, 237

  Eindig je gewetensonderzoek altijd met een akte van Liefde, van verdriet uit Liefde: voor jezelf, voor alle zonden van ...