Heilige Jozefmaria Escrivá
“Heiligheid bestaat uit heldhaftige daden. Daarom wordt van ons ten aanzien van ons werk de heldhaftigheid gevraagd om de ons toevertrouwde taak tot een goed einde te brengen, dag in dag uit.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

Heilige Jozefmaria in actie

Solidariteit

Solidariteit

Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de...

Zijn geschriften

De Weg

De Weg

“Lees deze raadgevingen langzaam. Overweeg deze...

De Voor

De Voor

In 1950, in het voorwoord bij een nieuwe uitgave van De Weg,...

De Smidse

De Smidse

Dit boek verscheen in 1987 en heeft dezelfde structuur als...

Vrienden van God

Vrienden van God

Deze bundel van achttien preken – postuum verschenen in 1977...

Dagelijkse tekst

“Zich elke dag weten te overwinnen”

Een paar dagen grote verstervingen doen en dan weer een paar dagen niets, dat is geen geest van boetvaardigheid. De geest van boetvaardigheid betekent dat iemand zich elke dag weet te overwinnen, door grote en kleine dingen op te offeren uit liefde, en zonder het te laten merken. (De Smidse, 784)

Maar er ligt een machtige vijand op de loer die zich verzet tegen ons verlangen om de leer van Christus ten volle te beleven: de hoogmoed. Deze steekt de kop op als wij na mislukkingen en nederlagen niet proberen de helpende hand van God te zoeken. Dan wordt het donker in onze ziel – een trieste duisternis – en denkt zij dat ze verloren is. De fantasie gaat obstakels verzinnen die niet reëel zijn en die zouden verdwijnen als we ze met een beetje nederigheid onder ogen zouden zien. De ziel kan...