Heilige Jozefmaria Escrivá
“Je werk heiligen is geen hersenschim, maar de opdracht van iedere christen: van jou en van mij.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

    Dagelijkse tekst

    Palmzondag

    Met onze dienstbaarheid kunnen we de Heer een nog grotere triomf bereiden dan bij zijn intocht in Met onze dienstbaarheid kunnen we de Heer een nog grotere triomf bereiden dan bij zijn intocht in Jeruzalem... Want er zal geen Judas, geen Hof van Olijven en geen duistere nacht zijn... Het zal ons lukken de wereld te doen branden met de vlammen van het vuur dat Hij op aarde kwam brengen...!

    En het licht van de waarheid - onze Jezus - zal het verstand van de mensen verlichten in een dag zonder einde. (De Smidse, 947)

    De liturgie van de katholieke Kerk verbindt het oude op een voortreffelijke wijze met het nieuwe, en zo lezen wij vol vreugde: De kinderen van de Hebreeën droegen olijftakken in de hand. Zij trokken de Heer tegemoet ...