De Weg

“Lees deze raadgevingen langzaam. Overweeg deze beschouwingen op je gemak. Het zijn dingen die ik je in vertrouwen in het oor fluister, als een vriend, als een broer, als een vader. Bij deze vertrouwelijke gesprekken luistert God mee.”

“Lees deze raadgevingen langzaam. Overweeg deze beschouwingen op je gemak. Het zijn dingen die ik je in vertrouwen in het oor fluister, als een vriend, als een broer, als een vader. Bij deze vertrouwelijke gesprekken luistert God mee. Ik wil alleen maar herinneringen in je wakker roepen en gedachten opwekken die je treffen, opdat je je leven betert en wegen inslaat van gebed en Liefde. Zo zul je een mens worden met een gezond oordeel”.

Zo leidt de auteur De Weg in, zijn meest bekende boek. De Weg verschijnt voor het eerst in 1934 met de titel Geestelijke overwegingen. In de volgende druk, in 1939, krijgt het boek, dat aanzienlijk is uitgebreid, de definitieve titel.

De Weg bestaat uit 999 punten ter overweging. Het aantal is geïnspireerd door Jozefmaria’s devotie tot de Heilige Drie-eenheid. De 999 punten raken veel aspecten van het christelijk leven: het karakter, het apostolaat, het gebed, de arbeid en de deugden.

“Een groot deel van dat boek”, aldus de auteur in een interview met Le Figaro in 1966, “heb ik geschreven als samenvatting van mijn ervaring als priester geschreven in 1934, bestemd voor alle mensen met wie ik in aanraking kwam, of ze nu wel of geen lid van het Opus Dei waren. […] De Weg moet je met een minimum aan bovennatuurlijke visie, aan innerlijk leven en apostolische ijver lezen. Het is geen handleiding voor christelijke actie. Het is bedoeld als een boek dat de mensen inspireert om God te beminnen, om meer met Hem om te gaan en om alle mensen te dienen".

De Weg is een echte 'long seller' van de geestelijke literatuur en kan als een klassieker beschouwd worden. Vier en half miljoen exemplaren in vierenveertig talen zijn er reeds van verkocht. In 2002 is er een kritisch-historische uitgave uitgekomen.

Lees het boek on-line op www.escrivaworks.nl.

Het boek is verkrijgbaar bij Stichting de Boog; www.deboog.nl.