"Ik wist niet precies wat ik wilde"

"Ik ben de noveen van het werk begonnen zonder te weten wat ik eigenlijk wilde. Ik dacht dat God me wel zou sturen wat het beste is."

"Ik ben de noveen van het werk begonnen zonder te weten wat ik eigenlijk wilde. Ik dacht dat God me wel zou sturen wat het beste is."

Het beste
"Verscheidene keren heb ik God gevraagd me te helpen een werk in een project van dit soort te vinden. Ik heb de noveen gebeden, maar na een jaar ben ik daarmee opgehouden. Begin dit jaar besloot ik me meer toe te leggen op mijn beroep en de studie, en het eerste was de noveen weer te bidden. Ik ging naar de website van het Opus Dei en daar las ik dat iemand 'een nieuwe kans om te werken' vroeg.

Dat leek me heel geschikt en ik dacht dat God me wel zou sturen wat het beste is. Toen ik op de derde dag van de noveen was, belden ze me op voor een baan die ik graag wilde hebben, maar met een te laag salaris. Ik zag er dus vanaf, maar men zei me dat het voorstel overeind bleef.

Specifiek
"Ik merkte dat de noveen vruchten afwierp, maar dat ik preciezer moest zijn. Dus vroeg ik 'een nieuwe kans op een baan op het gebied van sociaal werk, met een goed salaris: het hoefde niet meer te zijn dan ik nodig heb, als het maar niet te weinig was.' Nadat ik de noveen afgemaakt had, ontving ik een e-mail met de uitnodiging voor vrijwilligerswerk in het buitenland, in een project met verslaafden.

Ik hoefde alleen de reiskosten te betalen, voor de rest zou men zorgen. God heeft me als geschenk een project gegeven dat met mijn studie te maken heeft én met het leven van een christelijke missionaris.

Wens
"Een dag nadat ik die mogelijkheid had gekregen, ontmoette ik een vriendin (de eerste persoon van het Opus Dei die ik heb leren kennen en die ik al jaren niet meer gezien had) die me heeft aangemoedigd een master te halen. Ze bood aan me te helpen bij de voorbereiding daarop. Dat was altijd al een grote wens van mij, maar ik wist nooit waar ik moest beginnen. Ik heb haar hulp aangenomen. Zo merkte ik dat de noveen heel vruchtbaar is! Mijn ervaring als missionaris in het buitenland zal heel nuttig zijn voor mijn master. Bovendien is het een zegen van God over mijn plannen.

Nu raad ik al mijn vrienden deze noveen aan, want ik weet dat velen van hen de weg in hun beroepsleven zijn kwijtgeraakt, zich net zo voelen als ik me voelde."

R.N.S. (Brazilië)