Paus: voor een Kerk die open staat

Paus Franciscus – September 2022

De synodale weg die we begaan, gaat zijn tweede stadium in. In dit stadium is het doel nog steeds: “synode houden”. Dat wil zeggen, “gezamenlijk optrekken”. “Het gaat niet om meningen te verzamelen, ook niet om een parlement te houden”, zoals Franciscus ons uitlegt in de video van deze maand, aangeboden door het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus, maar om “te luisteren naar elkaar in onze verscheidenheid en deuren te openen voor hen die buiten de Kerk staan”. Door te luisteren naar “de hoofdpersoon, die de Heilige Geest is” – en dat veronderstelt gebed – kan de synode ook een “gelegenheid worden een Kerk te zijn die nabij is; geheel volgens de stijl van God”.

“Wat betekent ‘een synode houden’? Het betekent samen optrekken: sy-no-de. In het Grieks is dat ‘gezamenlijk optrekken’ en in dezelfde richting gaan.

En dit is wat God verwacht van de Kerk van het derde millennium: dat zij zich weer bewust wordt dat zij een volk op weg is en dat zij dat gezamenlijk moet doen.

Een Kerk met deze synodale stijl is een Kerk die luistert, die weet dat luisteren meer is dan horen.

Het is luisteren naar elkaar in onze verscheidenheid en deuren openen voor mensen buiten de Kerk. Het gaat niet om meningen te verzamelen, ook niet om een parlement te houden. Een synode is geen enquête; het gaat om het luisteren naar de hoofdpersoon – de Heilige Geest. Het gaat om gebed; zonder gebed zal er geen synode zijn. Laten we van deze gelegenheid gebruik maken om een Kerk te zijn die nabij is. Nabijheid in de stijl van God. En laten we heel het volk van God danken omdat het, door aandachtig te luisteren, een synodale weg bewandelt.

Laten wij bidden dat de Kerk, trouw aan het Evangelie en moedig in de verkondiging ervan, steeds meer de synodaliteit mag beleven en een plaats mag zijn van solidariteit, broederschap en gastvrijheid.”

Download hier de infogram in hogere kwaliteit.

Voor het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed): http://www.biddenmetdepaus.org 

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op https://thepopevideo.org/?lang=nl 

Met de medewerking van Vatican Media: https://www.vaticannews.va/en.html en het Algemeen Secretariaat van de Synode https://www.synod.va/en.html