Paus: voor de ouderen

We bidden voor de ouderen – zij vertegenwoordigen de wortels en het geheugen van een volk. Mogen hun ervaring en wijsheid de jongeren helpen om de toekomst hoopvol en verantwoordelijk tegemoet te zien.

Paus Franciscus – juli 2022

Deze maand spreekt de Paus tot ons in de eerste persoon om ons zijn gebedsintentie over te brengen: hij is een van de ouderen die “in de geschiedenis van de mensheid nog nooit zo talrijk zijn geweest”. Aan de ouderen, zegt Franciscus, biedt de samenleving “veel plannen om hen bij te staan, maar slechts weinig projecten ten gronde”, en vergeet daarbij de grote bijdrage die zij nog kunnen leveren. Zij “zijn het brood dat ons leven voedt, zij zijn de verborgen wijsheid van een volk”, voegt de Paus eraan toe en nodigt ons uit “hen te vieren” op de “dag die aan hen is gewijd”: de Werelddag van Grootouders en Senioren. Door deze video te delen, willen wij hen bedanken voor alles wat zij in onze gezinnen zijn en doen.

“We kunnen niet over het gezin spreken zonder het te hebben over het belang van de ouderen onder ons. In de geschiedenis van de mensheid zijn we nog nooit met zo velen geweest, maar we weten niet hoe we deze nieuwe levensfase moeten beleven: voor de ouderdom zijn er veel plannen om hen bij te staan, maar slechts weinig projecten ten gronde”. Oudere mensen hebben vaak een bijzondere gevoeligheid voor zorg, reflectie en genegenheid. Wij zijn, of kunnen dat worden, meesters in tederheid. Het is maar dat je het weet! In deze wereld waar we aan oorlog gewend lijken te zijn, hebben we een ware revolutie van tederheid nodig.

Daarin hebben wij een grote verantwoordelijkheid tegenover de nieuwe generaties.

Laten we niet vergeten: grootouders en ouderen zijn het brood dat ons leven voedt, ze zijn de verborgen wijsheid van een volk en daarom is het noodzakelijk om ze te vieren en heb ik een dag ingesteld die aan hen is gewijd.

Laten we bidden voor de ouderen – dat ze leraars van tederheid worden, zodat hun ervaring en wijsheid de jongeren kan helpen om met hoop en verantwoordelijkheid naar de toekomst te kijken.”

Klik op deze tekst om het infogram in hoge kwaliteit te downloaden.

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op http://www.devideovandepaus.org Met de medewerking van Vaticaanse Media https://www.vaticannews.va/en.html en het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven http://www.laityfamilylife.va/content... en de Fondazione Alberto Sordi https://www.fondazionealbertosordi.it/