Paus: voor de gezinnen

Deze junimaand bidden we voor de christelijke gezinnen in de hele wereld; dat zij onvoorwaardelijke liefde mogen belichamen en ervaren, en dat zij in hun dagelijks leven mogen groeien in heiligheid.

Paus Franciscus – juni 2022

Wanneer het goed met je gaat, of wanneer het minder goed gaat, is er één plaats waar je altijd de liefde vindt die je nodig hebt: het gezin. Voor de tweede maand op rij wijdt de Paus zijn gebedsintentie aan het gezin, juist nu de Wereldgezinsdagen binnenkort plaatsvinden. Hij doet dit door ons eraan te herinneren dat “het gezin de plaats is waar we leren samenleven, samenleven met de allerjongsten en de alleroudsten”. 

Hij gaat niet voorbij aan de moeilijkheden die kunnen ontstaan, want “er zijn altijd ‘maars’”. Maar op deze moeilijke momenten “is de Heer er en Hij begeleidt ons, helpt ons, corrigeert ons”. Verder wijst hij erop dat “liefde in het gezin een persoonlijke weg naar heiligheid is”. Sluit je aan bij het gebed van de Paus en deel dit met je gezinsleden.

Het gezin is de plaats waar we leren samenleven, samenleven met de allerjongsten en de alleroudsten. En door eensgezind te zijn, jong en oud, volwassenen en kinderen, door eensgezind te zijn in onze verschillen, evangeliseren wij door ons levensvoorbeeld.

Natuurlijk bestaat er niet zoiets als het perfecte gezin. Er zijn altijd “maars”. Maar dat geeft niet. Je hoeft niet bang te zijn om fouten te maken. Je moet van ze leren om vooruit te komen.

Laten we niet vergeten dat God bij ons is: in het gezin, in de buurt, in de stad waar we wonen – Hij is bij ons. En Hij geeft om ons, Hij blijft te allen tijde bij ons, ook wanneer de boot door de zee heen en weer wordt geschud: wanneer we ruzie maken, wanneer we lijden, wanneer we gelukkig zijn – de Heer is er en begeleidt ons, helpt ons, corrigeert ons.

De liefde in het gezin is voor ieder van ons een persoonlijke weg naar heiligheid. Daarom heb ik dit gekozen als thema voor de Wereldgezinsdagen deze maand. Laten we bidden voor de christelijke gezinnen overal ter wereld, stuk voor stuk en voor alle samen, opdat ze in concrete gebaren de onvoorwaardelijkheid van de liefde en de heiligheid in het dagelijks leven kunnen beleven.

Klik op deze tekst om het infogram in hoge kwaliteit te downloaden.

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op https://thepopevideo.org/?lang=nl 

Met de medewerking van Vaticaanse Media http://www.vaticannews.va/es.html en het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven http://www.laityfamilylife.va/...