Pastorale reis naar Finland en Estland

De prelaat van Opus Dei maakt van 22 tot 26 november een pastorale reis naar Finland en Estland. Naast het bezoeken van leden van het Werk en vrienden in deze landen, zal hij de wijding van de nieuwe bisschop van Helsinki bijwonen.

Op woensdagmiddag 22 november kwam Mgr. Fernando Ocáriz aan in de Finse hoofdstad Helsinki. De volgende dag reisde hij per boot naar Tallinn in Estland, om Opus Dei-centra te bezoeken, leden van het Werk te begroeten en families en vrienden te ontmoeten van degenen die betrokken zijn bij de vormingsactiviteiten die daar worden aangeboden. Vrijdag keert hij terug naar Helsinki.

Op zaterdag zal hij de bisschopswijding bijwonen van Raimo Goyarrola, een priester van Opus Dei die om 11.00 uur in de Johanneskerk bisschop van Helsinki zal worden gewijd. Verschillende bisschoppen van het land, evenals vertegenwoordigers van andere kerken en christelijke denominaties zullen bij de plechtigheid aanwezig zijn.

Voordat hij zondag terugkeert naar Rome zal Mgr. Ocáriz de Eucharistische aanbidding leiden en de toewijding van Opus Dei aan het Heilig Hart van Jezus hernieuwen. Deze plechtigheid vindt plaats in centra van Opus Dei op de hoogfeest van Christus Koning.