Number of articles: 135

De maandelijkse intentie: samen bidden

In dit artikel vindt u de gebedsintentie voor de periode van 2 oktober 2021 tot en met 2 oktober 2022, die de prelaat voorstelt aan de gelovigen en vrienden van het Opus Dei.

Van de prelaat van het Opus Dei

Mgr. Fernando Ocáriz 50 jaar priester

Mgr. Fernando Ocáriz werd op 15 augustus 1971 priester gewijd, op het feest van Maria Tenhemelopneming. In deze video zijn een aantal gebeurtenissen samengevat van zijn pastorale activiteiten als prelaat van het Opus Dei.

Van de prelaat van het Opus Dei

Pastorale reizen van de prelaat in juli en augustus

In juli en augustus maakt Mgr. Fernando Ocáriz diverse pastorale reizen. Hij zal daarbij ontmoetingen hebben met de gelovigen van de Prelatuur, medewerkers en andere mensen die deelnemen aan de apostolische initiatieven van de Prelatuur.

Van de prelaat van het Opus Dei

Zorg dragen voor de wereld

Mgr. Fernando Ocáriz, prelaat van het Opus Dei, schreef ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid in de Spaanse krant La Razón: "Ook met ons werk en onze dienstbaarheid kunnen we de zorg van God voor elke aanwezige persoon vorm geven.​"

Van de prelaat van het Opus Dei

Bezoek prelaat Opus Dei aan Oeganda en Kenia

In deze video-reportage van 9 minuten zijn de belangrijkste momenten van het pastorale bezoek van 14 tot 22 december 2019 van de Mgr. Fernando Ocáriz aan Kenia en Oeganda samengevat.

Van de prelaat van het Opus Dei

“Laten we dagelijks getuigen van de liefde van Christus”

Vanuit de Basiliek van de Martelaren van Oeganda wenst de prelaat ons allen een Zalig Kerstmis. Hij herinnert ons eraan dat wij getuigenis van een christelijk leven in het gezin kunnen geven, als wij het pasgeboren Kind in de kribbe beschouwen.

Van de prelaat van het Opus Dei

Kerstgroet van de prelaat

"In de stilte van Bethlehem – verenigd met Maria en Jozef – vinden onze vreugde, ons verlangen en ons verdriet, hun plaats, met hernieuwde helderheid," zo schrijft Mgr. Fernando Ocáriz in zijn Kerstgroet.

Van de prelaat van het Opus Dei

Prelaat op bezoek in Kenia

Mid-December 2019 bezocht de prelaat van het Opus Dei, Mgr. Fernando Ocariz, Kenia tijdens zijn pastorale reis naar Oost-Afrika. De laatste reis van een prelaat van het Opus Dei, toen Mgr. Javier Echevarria, was in 2006.

Van de prelaat van het Opus Dei

Met de prelaat in Montreal

Samenvatting van een bezoek van Fernando Ocariz aan Montreal tijdens zijn pastorale reis door Canada.

Van de prelaat van het Opus Dei

Video: De Prelaat in Vancouver

Videoreportage van het pastorale bezoek van de prelaat van het Opus Dei, Mgr. Fernando Ocáriz, aan Vancouver.

Van de prelaat van het Opus Dei