Mirakel van Amsterdam centraal op 150-jarig jubileum O.L.Vrouwekerk

Zondag 23 november begint het 150-jarig jubileum van de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk met de onthulling door deken J. Stam van een gevelsteen van de Heilige Stede, de voormalige kapel van het Mirakel van Amsterdam. Een processie door de binnenstad, volgend jaar op Sacramentsdag, moet het hoogtepunt van de viering worden.

De Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht 220 werd op 19 november 1854 plechtig ingezegend. Ze is een van de eerste katholieke kerken boven de rivieren die gebouwd zijn na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 (“150 jaar kromstaf”). Nadat de bouwers, de paters Redemptoristen, zich in 1985 uit Amsterdam hadden teruggetrokken, heeft de bisschop van Haarlem de pastorale zorg voor de katholieke gemeenschap van de kerk toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei. Zij delen de kerk met de Syrisch-orthodoxe gemeenschap en met de Surinaamse katholieken.

Op zondag 23 november opent de deken van Amsterdam, J. Stam, het jubileumjaar met een plechtig gezongen eucharistieviering (11.15 uur). Aansluitend (ca. 12.30 uur) zal hij in het naastgelegen ontmoetingscentrum een gevelsteen onthullen. De steen maakte deel uit van de Heilige Stede, ook wel Nieuwezijds kapel genoemd. Deze voormalige kapel werd gebouwd na het Mirakel van Amsterdam, het eucharistische wonder in de 14e eeuw.

De Heilige Stede lag tussen de Kalverstraat en het Rokin en werd in 1346 voltooid. Na de stadsbrand in 1457 kreeg zij haar definitieve vorm. Vanuit de kapel vond jaarlijks op de woensdag na het feest van Sint Gregorius (12 maart) een sacramentsprocessie plaats. Na de Reformatie kwam hiervoor de Stille Omgang in de plaats, die nu nog jaarlijks duizenden pelgrims trekt. In 1578 nam de Waalse gemeente de kapel in gebruik. De kapel werd onder protest van de katholieken in 1908 afgebroken. De dienst Monumentenzorg van Amsterdam heeft enkele stenen van de Heilige Stede bewaard en één ervan afgestaan aan de Onze Lieve Vrouwekerk.

De Onze Lieve Vrouwekerk wil haar verbondenheid met de historie van katholiek Amsterdam ook uitdrukken door een processie op Sacramentsdag (13 juni 2004) over de grachten naar het Begijnhof. Daartoe heeft zij een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. Het boven de rivieren geldende processieverbod is door de grondwetsherziening in 1983 opgeheven.

Op 23 november wordt ook in een kleine tentoonstelling over de Onze Lieve Vrouwekerk geopend. Verder vindt er een met beelden ondersteunde lezing over de kerk plaats door historica P. Heukels-Brons (13.15 uur).

  • Persbericht Rectoraat O.L.Vrouwekerk