Mgr. Fernando Ocáriz benoemt leden Algemene Raad Opus Dei

De nieuwe prelaat van het Opus Dei, Mgr. Fernando Ocáriz, benoemde eind januari de leden van de Algemene Raad, het bestuursorgaan van de afdeling voor mannen van het Opus Dei. De Algemene Raad ondersteunt tezamen met de Centrale Assessorie het pastoraal bestuur van de Prelatuur.

Op de foto (van links naar rechts): Julien Nagore, Carlos Cavazzoli, Antoni Pujals en Lucas Niklison.

Met instemming van de deelnemers aan het derde kiescongres van het Opus Dei, heeft de prelaat Mariano Fazio (Buenos Aires, Argentinië, 1960) benoemd tot vicaris-generaal, en Antoni Pujals i Ginebreda (Terrassa, Spanje, 1955) tot secretaris-generaal. Laatstgenoemde was vicaris van de delegatie Catalonië van het Opus Dei van 2002 tot 2016.

Mgr. Mariano Fazio is vicaris-generaal en Antoni Pujals is secretaris generaal.

De prelaat benoemde ook drie vice-secretarissen, een studieprefect en een algemeen econoom om zorg te dragen voor de verschillende gebieden voor de vormings- en apostolische activiteiten van de mannen van het Opus Dei: initiatieven met jongeren, evangelisatie van het gezin, theologische en geestelijke vorming, etc.:

- vice-secretarissen: Javier de Juan (Albacete, Spanje, 1975), Carlos Cavazzoli (Buenos Aires, Argentinië, 1962), Matthew Anthony (St. Louis, Verenigde Staten, 1981).

- studieprefect: Luis Romera (Barcelona, Spanje, 1962),.

- algemeen econoom: Julien Nagore (Pamplona, Spanje, 1951. Hij woonde al vanaf jonge leeftijd in Parijs).

Ook benoemde de prelaat de gedelegeerden voor de diverse circumscripties – op dit moment 49 – waar het Opus Dei haar apostolaatwerk uitoefent. De gedelegeerden komen uit meer dan dertig landen.

Aan het einde van het congres benoemde de prelaat Javier Yániz (Barcelona, Spanje, 1976) tot spirituaal, en Mgr. Carlos Nannei (Santa Fe, Argentinië, 1945) procurator bij de Heilige Stoel. Zij werken nauw samen met de Algemene Raad.

De spirituaal ondersteunt de prelaat in de geestelijke oriëntatie van de gelovigen van de Prelatuur en op het gebied van leerstellige en liturgische vraagstukken. Bij zijn functie behoren ook taken ter ondersteuning van de leden van het Priestergenootschap van het Heilig Kruis, een vereniging van priesters die intrinsiek verbonden zijn met de Prelatuur van het Opus Dei. De procurator houdt zich vooral bezig met de relatie tussen de Prelatuur en de Heilige Stoel.