Kerstgroet van de prelaat

"In de stilte van Bethlehem – verenigd met Maria en Jozef – vinden onze vreugde, ons verlangen en ons verdriet, hun plaats, met hernieuwde helderheid," zo schrijft Mgr. Fernando Ocáriz in zijn Kerstgroet.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

De avond waarop we de geboorte van het Kindje Jezus vieren nadert. Dit zijn dagen waarin de externe sfeer onze innerlijke vreugde begeleidt. Het teken dat aan de herders van Bethlehem werd gegeven om de Messias te herkennen was dat zij “een kind zouden vinden dat in doeken gewikkeld was en liggend in een kribbe” (Lc 2,12): daar wachtte de Zoon van God op hen.

Laten we naderen tot de eenvoud en de stilte van Bethlehem! Laten we ons hullen in de ingetogenheid van het hart die onze Vader “de portier van het innerlijk leven” noemde (De Weg, nr. 281). In de stilte van Bethlehem – verenigd met Maria en Jozef – vinden onze vreugde, ons verlangen en ons verdriet, hun plaats, met hernieuwde helderheid.

Met mijn liefdevolle zegen wens ik jullie een zeer gelukkig en heilig kerstfeest.

jullie Vader

Rome, 16 december 2019