“Ik heb opnieuw ontdekt hoe ik met God kan omgaan”

‘De vreugde van de kinderen van God’ is de titel van een nieuwe brochure van het Informatiebureau van het Opus Dei. Daarin vertellen mensen uit alle delen van de wereld hoe zij Christus hebben ontmoet door het onderricht van de stichter van het Opus Dei. Een van hen is de leraar James Burfitt uit Sidney.

James Burfitt met zijn gezin.

James Burfitt, uit Sidney, Australië, is bijna twintig jaar docent en verzorgt de filmrubriek van een gezinsblad.

“Ik ben in een katholiek gezin geboren en hoewel ik het Opus Dei leerde kennen toen ik jong was, had ik er nooit zo veel interesse voor. Ik was al begonnen met werken toen ik, dankzij een broer van mij, aan een bezinning deelnam. Daarna begon ik lessen in christelijke vorming te volgen en heb ik de mogelijkheid herontdekt een leven te leiden van omgang met God. Ik besefte dat God me veel had gegeven en dat ik daaraan moest beantwoorden. Mijn leermeester was de heilige Jozefmaria. Wanneer ik zijn boeken las, leek het me alsof ze tot mij gericht waren. Ik besefte steeds meer dat ik niet passief kon blijven. Ik begon ernaar te verlangen God hartstochtelijk te beminnen en ik ontdekte mijn roeping voor het Opus Dei.

“Tegenwoordig ben ik op de eerste plaats echtgenoot en vader. Vervolgens ben ik leraar. Mijn vrouw en ik doen moeite om ons huwelijk jong te houden en om bevriend te zijn met onze zeven kinderen. Dat bereik ik alleen door tijd aan ze te besteden, door met ze te praten en vooral door naar ze te luisteren. Ik ben hun rugbytrainer en ik besteed veel tijd eraan om onze oudste kinderen ook andere sporten te leren. Het lijkt me belangrijk dat ze ons niet zien als personen die toekijken terwijl ze opgroeien en ervaringen opdoen, maar als iemand die deze ervaringen tegelijk met hen wil delen.

“In ons gezin hebben we veel moeilijke momenten doorgemaakt: zowel mijn vrouw als ik zijn koppig van karakter waardoor het huwelijksleven soms bemoeilijkt wordt; we hebben allebei onze ouders verloren en andere familieleden; we zijn ernstig ziek geweest en meer van dit soort zaken. De geest van het goddelijk kindschap heeft ons geholpen dit alles als een liefkozing van God te zien en de positieve zin die de moeilijkheden hebben te begrijpen.

“Het feit dat we weinig geld hebben is bijvoorbeeld een van de grootste geschenken die we onze kinderen kunnen geven. Hoewel ze omringd worden door materialisme en consumentisme, leven we thuis met een heel krap budget. We zouden graag zien dat dit hen helpt Jezus als vriend te ontdekken en om te beseffen dat de wil van God doen datgene is, wat ze gelukkig zal maken.”

De brochure ‘De vreugde van de kinderen van God’ is verkrijgbaar bij het Informatiebureau van het Opus Dei.