Het buitengewoon Algemeen Congres van het Opus Dei begint

Van 12 tot 16 april komen 274 gelovigen van het Opus Dei in Rome samen met de Prelaat en zijn vicarissen om de statuten van de Prelatuur te bestuderen en aan te passen aan het motu proprio ‘Ad charisma tuendum’. In deze apostolische brief vraagt paus Franciscus om enkele punten uit het document (dat de missie van de prelatuur definieert en haar leven regelt) te vernieuwen.

Met het motu proprio Ad charisma tuendum moedigde paus Franciscus het Opus Dei aan om "evangeliserende actie te bevorderen" en "[de] roeping tot heiligheid in de wereld te verspreiden, door de heiliging van werk en gezin en sociale activiteiten." Het motu proprio wijzigt twee artikelen van de Apostolische Constitutie Ut Sit (waarmee de prelatuur in 1982 werd opgericht) om ze aan te passen aan de normen die zijn vastgesteld in de recente Apostolische Constitutie Praedicate Evangelium, over de Romeinse Curie. Bovendien voegde het motu proprio in zijn derde artikel toe dat de statuten van Opus Dei "op voorstel van de prelatuur zelf op passende wijze zullen worden aangepast, hetgeen door de bevoegde organen van de Apostolische Stoel moet worden goedgekeurd" (Ad charisma tuendum, nr. 3).

Om deze reden heeft de prelaat van het Opus Dei, Mgr. Fernando Ocáriz, een buitengewoon algemeen congres in Rome bijeengeroepen "om uit te voeren wat de Paus ons heeft gevraagd om de Statuten van het Werk in overeenstemming te brengen met het motu proprio Ad charisma tuendum".

Eerder had de Prelaat alle gelovigen van de prelatuur uitgenodigd om deel te nemen door specifieke suggesties in te sturen. In een boodschap van 30 maart legde hij uit: "De suggesties zijn, met de hulp van veel deskundige mannen en vrouwen, in Rome bestudeerd om concrete voorstellen aan het Congres voor te leggen. De voorstellen die niet van toepassing waren op het in het motu proprio vervatte verzoek van de Heilige Stoel zullen, zoals ik in mijn bericht van oktober al heb gezegd, in overweging genomen worden tijdens de volgende Werkweken, wanneer deze worden bijeengeroepen, en ze zullen dienen om het volgende gewoon Algemeen Congres in 2025 voor te bereiden. Het is zeer waardevol materiaal, waarvoor ik jullie nogmaals wil bedanken."

Aan het buitengewoon Algemeen Congres nemen 126 vrouwen en 148 mannen deel, waaronder 90 priesters. Zij komen uit de hele wereld: Afrika (6,6%), Azië (6,2%), Europa (50%), Noord- en Zuid-Amerika (36%) en Oceanië (1,1%). Op 12 april, voordat de bijeenkomsten beginnen, zal een Mis worden opgedragen om hun werk aan de Heer toe te vertrouwen. Vervolgens zullen de deelnemers in werkgroepen worden verdeeld om de voorgestelde aanpassing van enkele punten uit de statuten van Opus Dei te behandelen.

Het werk en de conclusies van deze dagen zullen vervolgens worden voorgelegd aan het Dicasterium voor de Clerus, het organisme van de Heilige Stoel dat verantwoordelijk is voor de personele prelaturen. Later zal de Heilige Stoel de definitieve wijzigingen van de statuten meedelen die door de paus, die de wetgever is in deze materie, zijn goedgekeurd.

In een recente brief aan de gelovigen van de prelatuur schreef Mgr. Fernando Ocáriz: "Alle Algemene Congressen zijn zeer bijzondere momenten van onderlinge eenheid in het gehele Werk, en van het Werk met de Heilige Vader en met de hele Kerk. Wij bidden dat in deze weken het verlangen van onze Vader: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam bijzonder aanwezig is (Allen met Petrus tot Jezus door Maria)."

Op de website van het Opus Dei is een pagina over het congres gepubliceerd, met eerdere documenten van de paus en de Heilige Stoel, boodschappen van de Prelaat, enkele vragen en antwoorden over het congres en het motu proprio, en informatie voor de pers over actuele gebeurtenissen in de Prelatuur van het Opus Dei. Al dit materiaal is hier te vinden: https://opusdei.org/nl/page/ad-charisma-tuendum/

Opus Dei biedt inspiratie en hulp om Christus te vinden in werk, gezinsleven en dagelijkse activiteiten. Momenteel behoren 93.600 mensen tot de Prelatuur, waarvan 60% vrouwen. Nog veel meer mensen – medewerkers en vrienden van de gelovigen van Opus Dei – nemen deel aan activiteiten voor christelijke vorming.