Bericht van de prelaat (30 maart 2023)

De prelaat van het Opus Dei bedankt iedereen voor het gebed voor de voorbereidingen van het aankomende Buitengewoon Algemeen Congres en informeert over enkele aspecten met betrekking tot de organisatie ervan.

Mensaje del prelado del Opus Dei (30 marzo 2023)

Bericht van de prelaat (30 maart 2023)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Zoals jullie weten zal tijdens de week na Pasen het Buitengewoon Algemeen Congres plaatsvinden om de Statuten van de Prelatuur aan het motu proprio Ad charisma tuendum aan te passen. Ik ben jullie heel dankbaar voor jullie bijdrage gedurende deze maanden, door jullie gebed voor al het werk en ook door het voorbereiden en sturen van de vele suggesties. Ik vraag jullie te blijven bidden voor de voorbereidingen en de voortgang van dit Algemeen Congres en voor het resultaat ervan, dat ons zal helpen ons verlangen te vernieuwen om het Opus Dei te verwezenlijken ten dienste van God en van de Kerk in de hele wereld.

De suggesties zijn, met de hulp van veel deskundige mannen en vrouwen, in Rome bestudeerd om concrete voorstellen aan het Congres voor te leggen. De voorstellen die niet van toepassing waren op het in het motu proprio vervatte verzoek van de Heilige Stoel zullen, zoals ik in mijn bericht van oktober al heb gezegd, in overweging genomen worden tijdens de volgende Werkweken, wanneer deze worden bijeengeroepen, en ze zullen dienen om het volgende gewone Algemeen Congres in 2025 voor te bereiden. Het is zeer waardevol materiaal, waarvoor ik jullie nogmaals wil bedanken.

De vergaderingen van de vrouwen en mannen die deelnemen aan het Congres zullen gedurende die dagen gelijktijdig worden gehouden en ik zal samen met de Vicarissen aan die van beide afdelingen deelnemen. Ze zullen plaatsvinden in het Romeins college van Sancta Maria en het Romeins college van het Heilig Kruis. Alle twee zullen beginnen met een H.Mis. In opeenvolgende sessies zullen de uitgewerkte voorstellen worden bestudeerd en op de laatste dag zal over de definitieve tekst worden gestemd. We zullen afsluiten met een Plechtig Lof en het bidden van het Te Deum.

In tegenstelling tot andere Algemene Congressen, of die nu electief zijn –waarin de Prelaat wordt gekozen – of gewoon – waarin bepaalde apostolische prioriteiten worden vastgesteld –, kan het eindresultaat deze keer niet onmiddellijk worden meegedeeld, aangezien het moet worden toegezonden aan het Dicasterium van de Clerus voor bestudering door de Heilige Stoel, die verantwoordelijk is voor de goedkeuring ervan.

Alle Algemene Congressen zijn zeer bijzondere momenten van onderlinge eenheid in het gehele Werk, en van het Werk met de Heilige Vader en met de hele Kerk. Wij bidden dat in deze weken het verlangen van onze Vader: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam bijzonder aanwezig is.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 30 maart 2023