Bericht van de prelaat (6 oktober 2022)

De prelaat van het Opus Dei laat weten dat hij in de eerste helft van 2023 een Buitengewoon Algemeen Congres bijeenroept, om gevolg te geven aan de aanpassingen van de statuten van het Werk volgens de aanwijzingen van het Motu proprio "Ad charisma tuendum".

Brief van de prelaat van het Opus Dei (6 ooktober 2022): Motu proprio Ad charisma tuendum

Brief van de prelaat (6 oktober 2022)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Zoals ik jullie al heb meegedeeld, zijn we in de Algemene Raad en de Centrale Assessorie aan het bestuderen hoe we te werk moeten gaan om gevolg te geven aan wat de Paus ons heeft gevraagd, namelijk de Statuten van het Werk aan te passen volgens de aanwijzingen van het Motu proprio Ad charisma tuendum.

In het Dicasterie van de Clerus is ons geadviseerd deze studie niet te beperken tot de afhankelijkheid van de Prelatuur van het Dicasterie van de Clerus en tot de overgang van een vijfjaarlijks naar een jaarlijks verslag aan de Heilige Stoel over de werkzaamheden van de Prelatuur. Men adviseert ons bovendien nog andere mogelijke aanpassingen van de Statuten voor te stellen, die ons in het licht van het Motu proprio passend lijken. Men heeft ons ook aangeraden om er zonder haast alle tijd die nodig is aan te wijden.

Aangezien dit een initiatief van de Heilige Stoel is, is het niet nodig de Algemene Congressen te houden die voorzien zijn om wijzigingen in de Statuten aan te brengen (vgl. n. 181, § 3). Maar, met het positieve advies van de Centrale Assessorie en de Algemene Raad, zal ik voor dit precieze en beperkte doel een Buitengewoon Algemeen Congres bijeenroepen, dat in de eerste helft van 2023 zal plaatsvinden.

Om dat werk van de deelnemers aan het Congres voor te bereiden, is het belangrijk om ruim van tevoren ook te beschikken over de bijdrage van degenen onder jullie die specifieke suggesties willen sturen. Binnenkort zullen jullie richtlijnen ontvangen over hoe en wanneer jullie ze mij kunnen sturen, opdat ze goed bestudeerd kunnen worden.

Houdt voor ogen dat het erom gaat te voldoen aan wat de Heilige Stoel heeft aangegeven, niet om welke wijziging dan ook voor te stellen die ons interessant lijkt. Naast de wens trouw te zijn aan de erfenis van onze stichter, is het van belang de algemene waarde van de juridische stabiliteit van de instellingen voor ogen te houden

Uiteraard kan de tekst van het Motu Proprio aanleiding geven tot andere suggesties, naast die betreffende de Statuten, om de apostolaatswerken een nieuwe impuls te geven. Deze zullen jullie later worden gevraagd, wanneer de toekomstige Werkweken gehouden worden.

Laten wij dit alles toevertrouwen aan de voorspraak van de heilige Jozefmaria, nu wij vandaag de twintigste verjaardag van zijn heiligverklaring vieren. Laten we onze Heer vragen dat het charisma dat God ten dienste van de Kerk aan onze Vader heeft toevertrouwd met hernieuwde kracht vrucht mag dragen in het leven van ieder van ons, zoals paus Franciscus ons heeft aangemoedigd.

Ik stuur jullie mijn liefdevolle zegen,

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 6 oktober 2022