De maandelijkse intentie: samen bidden

In dit artikel vindt u de gebedsintentie voor de periode van 2 oktober 2021 tot en met 2 oktober 2022, die de prelaat voorstelt aan de gelovigen en vrienden van het Opus Dei.

Mensen met geloof weten dat volhardend en verenigd gebed alles kan bereiken. Dit vertrouwen in de kracht van het gebed is vaak besproken door de paus, die christenen regelmatig vraagt om te bidden voor bepaalde intenties

Tegelijkertijd zijn gebed en actie onlosmakelijk met elkaar verbonden: de gebedsintenties vertalen zich in diepgaand apostolisch werk in verschillende milieus. Daarom begon de heilige Jozefmaria vanaf het midden van de jaren vijftig een maandelijkse intentie voor te stellen, die voor veel mensen het onderwerp van gebed, studie en apostolisch werk zou kunnen zijn.

De stichter van het Opus Dei – en later zijn opvolgers – hebben specifieke intenties voorgesteld om voor te bidden en werk van te maken. Op de een of andere manier wilde de heilige Jozefmaria dat iedereen de noden van het Werk, van de Kerk en van de wereld zou voelen, ervoor zou bidden en hieraan samen zou werken – ‘todos a una’ – allemaal samen. Met het verstrijken van de tijd heeft de gewoonte van de maandelijkse intentie zich in de prelatuur op verschillende manieren en voor verschillende perioden (meerdere maanden, een jaar, enz.) gemanifesteerd.

Intentie van 2-X-2021 tot 2-X-2022

Naast het zich aansluiten bij de gebedsintenties van de paus, stelt de prelaat in de periode van 2 oktober 2021 tot 2 oktober 2022 de volgende intentie voor aan de gelovigen en vrienden van het Opus Dei:

Laten we aan de Heer het huidige project toevertrouwen, dat tot doel heeft het apostolische werk in verschillende regio’s van het Werk te stimuleren en beter te coördineren. Laten we proberen daaraan bij te dragen door onze eigen dynamiek en onze initiatieven in het apostolaat, ons laten inspireren door de Heilige Geest. Als wij onze talenten ontwikkelen, daar waar we zijn, dan zullen wij een christelijk zuurdesem zijn. Hij is de Heer van de geschiedenis en Hij rekent op ons om de wereld te vernieuwen.