Bericht van de prelaat (22 januari 2024)

De prelaat van het Opus Dei vraagt om méér gebed voor de vrede in de wereld, de Kerk en het Werk.

Bericht van de prelaat (22 januari 2024)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

In mijn laatste berichten heb ik gewezen op de noodzaak om voor een aantal intenties te bidden: de vrede in de wereld ─ in het bijzonder in het Heilig Land, Oekraïne en Rusland; de Kerk ─ in het bijzonder bidden we deze dagen voor de eenheid van de christenen; en het Werk ─ de aanpassing van de Statuten en de Regionale bijeenkomsten. Hoewel ik weet dat jullie deze intenties heel goed in gedachten hebben omdat we ze allemaal heel sterk als de onze voelen, zou ik jullie in dit eerste bericht van het jaar willen aanmoedigen om nog meer voor deze intenties te bidden.

‘Het gebed is onze kracht: we hebben nooit een ander wapen gehad’ (H. Jozefmaria, Brief 17-6-73, nr. 35). Alle dimensies van ons leven kunnen in een constante dialoog met God worden omgezet. Daarom kunnen we op elk moment onze smeekbeden tot de hemel richten. Dit is een realiteit die ons met hoop vervult, want we weten dat, ondanks de moeilijkheden van de wereld en onze persoonlijke beperkingen, de Heer altijd naar ons luistert: alleen Hij kan ons een diepe vreugde bieden, zowel in de tegenslagen als in de vreugdevolle gebeurtenissen die we iedere dag beleven.

Met al mijn genegenheid zegen ik jullie,

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 22 januari 2024