Number of articles: 10

‘Stuff’ – een open gesprek

‘Stuff’ (‘spulletjes’) is een gesprek met zeven jonge echtparen uit verschillende landen en achtergronden, maar zij hebben één gemeenschappelijke zorg: dat hun kinderen een gezonde band met materiële goederen hebben en leren om ze met verantwoordelijkheid te gebruiken.

Sociale initiatieven

“Veertigdagentijd: Een beetje dichter bij God komen”

Een beetje dichter bij God komen, wil zeggen bereid zijn tot een nieuwe bekering, tot verbeteren, tot aandachtig luisteren naar zijn ingevingen - deze heilige verlangens die Hij in onze ziel doet opwellen - en ze in daden omzetten. (De Smidse, 32)

Dagelijkse teksten

Het goddelijk kindschap en de vastentijd

Tekst van de heilige Jozefmaria waarin hij aanraadt tot het Kruis van Christus te naderen vanuit het perspectief van het goddelijk kindschap.

Bid met de heilige Jozefmaria

​Ook de schepping verlangt naar openbaring Gods kinderen

Vastenboodschap van paus Franciscus. “De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn” (Rom. 8, 19). Het is vanuit dit perspectief dat de Heilige Vader enkele overwegingen aanreikt voor onze tocht van bekering in de Veertigdagentijd.

Van de paus en de Kerk

Veertigdagentijd 2018: Opnieuw kunnen beginnen met liefhebben

"Het Pasen van de Heer nadert weer! Om ons hierop voor te bereiden biedt de Voorzienigheid van God ons de Veertigdagentijd aan, 'het sacramentele teken van onze bekering'", aldus paus Franciscus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd 2018.

Van de paus en de Kerk

Boodschap paus Veertigdagentijd 2017

“De Veertigdagentijd is de gunstige tijd om zich te vernieuwen in de ontmoeting met Christus die leeft in zijn Woord, de sacramenten en de naaste.” Paus Franciscus beschouwt de parabel van de rijke man en Lazarus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd.

Van de paus en de Kerk

De Vasten, een tijd van gebed en boete

“De Vastentijd herinnert ons eraan dat het gebed en de boete wezenlijk zijn voor het leven van de christen.” Hier volgen fragmenten uit de preek van mgr. Javier Echevarría bij gelegenheid van een diakenwijding van gelovigen van het Opus Dei op 12 februari in de parochiekerk van de heilige Jozefmaria Escrivá te Rome.

Van de prelaat van het Opus Dei

“De geest van versterving”

De geest van versterving is veeleer een gevolg van de Liefde dan een uiting daarvan. Als je in die kleine bewijzen van liefde tekort schiet, - erken dat! - is je liefde tot de Liefde zwakker aan het worden. (De Voor, 981)

Dagelijkse teksten

“De heerlijke vruchten van de verstorven ziel”

Dit zijn de heerlijke vruchten van de verstorven ziel: begrip en inschikkelijkheid voor de zwakheden van anderen, onverbiddelijkheid voor die van haar zelf. (De Weg, 198)

Dagelijkse teksten

“Antwoorden op de verlangens van God”

Hier heb je het recept voor je leven als christen: bidden, boete doen, onvermoeibaar werken en liefdevol je plichten vervullen. (De Smidse, 65)

Dagelijkse teksten