Number of articles: 45

Sereen als kinderen van God

“Waarom verzetten zich zoveel mensen tegen Christus?” De stichter van het Opus Dei stelde vast dat er “niets nieuws” was en verwees daarbij naar de woorden van Psalm 2: ‘Waarom razen de volken, bluffen de naties? De koningen der aarde staan op, de vorsten spannen samen tegen de Heer en zijn Gezalfde (Ps 2, 1-2).’ Een overweging van de heilige Jozefmaria uit ‘Christus komt langs’.

Bid met de heilige Jozefmaria

De verlangens van Gods hart

In deze dagen is op veel plaatsen over de hele wereld de publieke viering van de Eucharistie afgelast. Maar we kunnen nog gedurende de dag veel geestelijke Communies bidden om uitdrukking te geven aan ons ongeduld.

Bid met de heilige Jozefmaria

Het goddelijk kindschap en de vastentijd

Tekst van de heilige Jozefmaria waarin hij aanraadt tot het Kruis van Christus te naderen vanuit het perspectief van het goddelijk kindschap.

Bid met de heilige Jozefmaria

Nieuwjaar: elke dag opnieuw beginnen

Het christelijk leven is telkens weer opnieuw beginnen, elke dag opnieuw. Ook al gaat dat met vallen en opstaan, we zijn dan op weg naar onze vereniging met God.

Bid met de heilige Jozefmaria

Homilie voor het Feest van de Heilige Familie

Homilie 'Huwelijk, een christelijke roeping' door de heilige Jozefmaria ter gelegenheid van het feest van de Heilige Familie in 1970 (uit Christus Komt Langs).

Bid met de heilige Jozefmaria

“Mijn goede vrienden, de zielen in het vagevuur...”

Op 2 november, Allerzielen, herinnert de Kerk ons aan de noodzaak te bidden voor diegenen die gestorven zijn en nu een zuivering ondergaan.

Bid met de heilige Jozefmaria

Homilie feest Maria Tenhemelopneming

Een homilie van de heilige Jozefmaria gepubliceerd in ‘Christus Komt Langs’. De homilie werd uitgesproken op het feest van Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 1961.

Bid met de heilige Jozefmaria

Aankondiging van de Heer

Op 25 maart viert de Kerk het feest van de Aankondiging van de Heer. In dit artikel staan enkele teksten om dit mysterie in gebed te overwegen.

Bid met de heilige Jozefmaria

Christus die door zijn nederigheid overwint

​"Een helder licht straalt heden over ons, want de Heer is ons geboren." Zo begint de homilie van de heilige Jozefmaria over Kerstmis op 24 december 1963.

Bid met de heilige Jozefmaria

Meibedevaart - Als een teken van liefde voor Maria

In 1935, na zijn eerste bezoek aan het heiligdom van Sonsoles, startte de stichter van het Opus Dei met de gewoonte van de meibedevaart voor de leden van het Opus Dei. De Kerk wijdt de maand mei aan de Onze Lieve Vrouwe.

Bid met de heilige Jozefmaria