Aantal artikelen: 3

"Ga en doe hetzelfde" (I) Je hebt het voor Mij gedaan

Sociale behoeften, rechten en plichten van burgers, relaties tussen landen, dialoog of politieke actie dagen ons als christenen, kinderen van dezelfde Vader, uit om "actief, vrij en verantwoordelijk aanwezig te zijn in het openbare leven" (H. Jozefmaria).

Leerstellige teksten

Aswoensdag: Waarom wordt ons as opgelegd?

Het opleggen van as markeert het begin van de vastentijd. Het zichzelf bedekken met as als symbool van boetedoening en inkeer is een traditie in vele religies. Dit is de oorsprong en de betekenis van dit symbool.

Leerstellige teksten

Vrijheid en geweten (I): Wat is het geweten? Wat is gewetensbezwaar?

Wat is het geweten? Hoe werkt het, en hoe wordt het geweten gevormd? Wat is gewetensbezwaar? Enkele vragen en antwoorden over de “innerlijke ruimte voor dialoog” tussen God en de mens.

Leerstellige teksten