Aantal artikelen: 19

Boodschap paus Veertigdagentijd 2017

“De Veertigdagentijd is de gunstige tijd om zich te vernieuwen in de ontmoeting met Christus die leeft in zijn Woord, de sacramenten en de naaste.” Paus Franciscus beschouwt de parabel van de rijke man en Lazarus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd.

Van de paus en de Kerk

"Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger."

Benedictus XVI roept in herinnering dat Jezus veertig dagen vastte in de woestijn vóór Hij zijn openbaar leven begon. Vervolgens gaat hij in op de vraag “welke waarde en betekenis het heeft zich iets te ontzeggen dat op zich goed en nuttig is”.

Van de paus en de Kerk

De bekering van de kinderen van God

Op aswoensdag begon de vastentijd. De heilige Jozefmaria sprak deze homilie in deze liturgische tijd, waarin hij adviseerde "het hart jong te houden, de Heer aan te roepen, te luisteren, te ontdekken wat fout is en vergiffenis te vragen."

Bid met de heilige Jozefmaria

Vastentijd: 40 dagen, 40 ideeën van de paus

Veertig fragmenten uit boodschappen voor de Veertigdagentijd van Benedictus XVI sinds hij het Petrusambt aanvaardde, met een link naar zijn Vastenboodschap voor dit jaar.

Van de paus en de Kerk

Boodschap Benedictus XVI Vastentijd 2008

"Naastenliefde brengt ons dichter bij de anderen en bij God, en zij kan een middel worden tot echte bekering en verzoening met Hem en met onze naasten.” Dat schrijft Benedictus XVI in zijn boodschap naar aanleiding van de vastentijd.

Van de paus en de Kerk

De Vasten, een tijd van gebed en boete

“De Vastentijd herinnert ons eraan dat het gebed en de boete wezenlijk zijn voor het leven van de christen.” Hier volgen fragmenten uit de preek van mgr. Javier Echevarría bij gelegenheid van een diakenwijding van gelovigen van het Opus Dei op 12 februari in de parochiekerk van de heilige Jozefmaria Escrivá te Rome.

Van de prelaat van het Opus Dei

“De geest van versterving”

De geest van versterving is veeleer een gevolg van de Liefde dan een uiting daarvan. Als je in die kleine bewijzen van liefde tekort schiet, - erken dat! - is je liefde tot de Liefde zwakker aan het worden. (De Voor, 981)

Dagelijkse teksten

“De heerlijke vruchten van de verstorven ziel”

Dit zijn de heerlijke vruchten van de verstorven ziel: begrip en inschikkelijkheid voor de zwakheden van anderen, onverbiddelijkheid voor die van haar zelf. (De Weg, 198)

Dagelijkse teksten

“Antwoorden op de verlangens van God”

Hier heb je het recept voor je leven als christen: bidden, boete doen, onvermoeibaar werken en liefdevol je plichten vervullen. (De Smidse, 65)

Dagelijkse teksten