Bericht van de prelaat: verenigd in gebed en vasten voor de vrede

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus tot gebed en vasten voor de vrede.

Bericht van de prelaat (26 februari 2022)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Laten wij, in het licht van de nieuwe oorlog in Europa, ons met heel ons hart aansluiten bij de uitnodiging van de paus om het geweld te beantwoorden met gebed en vasten. Laten wij, naast de dag van vasten voor de vrede op 2 maart, God blijven smeken, vele malen per dag, met kinderlijk vertrouwen, om het geschenk van vrede. Het gebed en de ervaring van het vasten brengen ons dichter bij mensen die lijden onder ontberingen en nood en wier toekomst onzeker is.

"Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden" (Mt 5,9). Het is normaal dat we ons machteloos voelen om de loop van de geschiedenis te veranderen. Maar laten we vertrouwen op de kracht van het gebed. Zonder de Heer zijn alle pogingen om de harten tot rust te brengen ontoereikend. Tegelijkertijd moeten we bedenken dat vrede een voortdurende opdracht is: protagonisten zijn van deze zaligspreking, houdt in dat men de vrede in het eigen gezin, op het werk en in het sociale leven beleeft en bevordert, omdat God wil dat ieder van ons de hoeder van zijn broeders en zusters is (vgl. Gen. 4, 9).

Laten we vooral in de H. Mis en in ons gebed tot de H. Maria, Koningin van de Vrede, denken aan allen die lijden.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 26 februari 2022