Eucharistische devotie

De relatie tussen de heilige Mis en het Kruisoffer van Christus, een meditatie voor de Goede Week.