Aantal artikelen: 14

Ik biechtte een zonde die mij zwaar viel, en liep opgelucht weg

Tiago is zorgmedewerker in Lissabon, gespecialiseerd in spoedeisende zorg. Hij stond in de frontlinie in de strijd tegen de Covid-19-pandemie. Op een dag keerde hij terug naar God via het sacrament van de biecht. Dit hielp hem een betere echtgenoot, vader en professional te zijn.

Getuigenissen

Eucharistievieringen meemaken van huis uit

Voor de mensen die beperkt worden om de Eucharistieviering bij te wonen zijn er verschillende mogelijkheden om het via het internet van huis uit toch mee te maken.

Nieuws

Uitzendingen op het feest heilige Jozefmaria: Mis voor de tijdens de pandemie overledenen

Op 26 juni worden via deze website beelden uitgezonden vanaf de laatste rustplaats van de heilige Jozefmaria ('s ochtends), van de plechtige heilige Mis vanuit de prelaatkerk Santa María de la Paz met als hoofdcelebrant Mgr. Fernando Ocáriz (19:00 uur). De Mis zal ook worden opgedragen voor degenen die stierven tijdens de Covid 19-pandemie.

Van het Opus Dei

De Gemeenschap van de Heiligen: Meer verenigd dan ooit

Bidden voor de ander en bij onze dierbaren zijn en bij iedereen die het nu nodig heeft; offers voor hen brengen. Dit is een prachtig plan voor ons geestelijk leven tijdens deze uitdagende tijden waarin we ons opsluiten.

Geestelijke teksten

Bidden en vasten met Paus Franciscus op 14 mei

Paus Franciscus nodigt alle gelovigen uit om deel te nemen aan een dag van gebed en vasten op 14 mei, om God te vragen om een einde aan de pandemie van het coronavirus.

Van de paus en de Kerk

Zorg dragen voor de wereld

Mgr. Fernando Ocáriz, prelaat van het Opus Dei, schreef ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid in de Spaanse krant La Razón: "Ook met ons werk en onze dienstbaarheid kunnen we de zorg van God voor elke aanwezige persoon vorm geven.​"

Van de prelaat van het Opus Dei

​“God neemt deel aan onze pijn om die te overwinnen”

“Ik heb plannen voor uw heil, niet voor uw onheil.” De Nederlandse vertaling van de homilie van pater Raniero Cantalamessa, pauselijk prediker, gehouden tijdens de Viering van het lijden en sterven van Christus op Goede Vrijdag voorgezeten door Paus Franciscus in de Sint Pietersbasiliek te Rome. Traditioneel predikt Vader Cantalamessa de preek tijdens deze liturgie op Goede Vrijdag.

Van de paus en de Kerk

Urbi et Orbi: Jezus Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen!

Voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi Pasen 2020 gaf paus Franciscus een korte overweging bij het Altaar van de Confessio in de Sint Pietersbasiliek te Rome. De Heilige Vader benadrukt, dat landen solidair met elkaar moeten zijn bij de aanpak van het coronavirus. Hij roept op tot het verlichten van internationale sancties, het kwijtschelden van schulden van arme landen en tot wapenstilstanden in conflictgebieden.

Van de paus en de Kerk

Urbi et Orbi: “Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?

Op vrijdag 27 maart vond vanwege de Covid-19-pandemie in het voorportaal van de Sint Pieter te Rome een bijzonder moment van gebed plaats. “Het is de tijd om de koers van het leven naar U, Heer, en naar de anderen te resetten,” aldus paus Franciscus in zijn meditatie die voorafging aan de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Daarna gaf de paus een buitengewone Urbi et Orbi-zegen.

Van de paus en de Kerk

Paus: #PrayForTheWorld

Laten we bidden voor de zieken, voor hen die lijden en voor het einde van deze pandemie.

Van de paus en de Kerk