Paus: #PrayForTheWorld

Laten we bidden voor de zieken, voor hen die lijden en voor het einde van deze pandemie.

"Laten we allen samen bidden voor de zieken, voor hen die lijden.

Tot uw bescherming nemen we onze toevlucht, heilige Moeder van God. Wijs onze smeekbeden niet af als we in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, o glorieuze en gezegende Maagd.

Ik dank alle christenen, alle mannen en vrouwen van goede wil die, allen verenigd, op dit moment bidden, ongeacht de religieuze traditie waartoe ze behoren."

Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed) https://www.popesprayer.va/

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus?

Je vindt ze op https://www.thepopevideo.org/

Met de medewerking van Vatican Media: https://www.vaticannews.va/en.html