Aantal artikelen: 14

De verlangens van Gods hart

In deze dagen is op veel plaatsen over de hele wereld de publieke viering van de Eucharistie afgelast. Maar we kunnen nog gedurende de dag veel geestelijke Communies bidden om uitdrukking te geven aan ons ongeduld.

Bid met de heilige Jozefmaria

​Volg je de Mis online? 6 Tips

De komende weken zal het voor enkelen van ons fysiek onmogelijk zijn om naar een kerk te gaan. De Mis is echter ook digitaal te volgen. Hierbij enkele suggesties.

Geestelijke teksten

De prelaat geeft suggesties om de strijd aan te gaan met de noodsituatie die het coronavirus veroorzaakt

Naast het geven van praktische tips, moedigt Mgr. Fernando Ocáriz ons aan om alles wat de anderen beïnvloedt tot het onze te maken, want “als één lid lijdt, lijden alle leden met hem mee” (1 Kor 12,26).

Overige berichten

Bericht van de prelaat (11 maart 2020)

Met het oog op het Hoogfeest van sint Jozef, moedigt Mgr. Ocáriz ons aan zijn voorspraak te vragen. Jozef, een trouwe dienaar van God en voortdurend in contact met Jezus.

Pastorale brieven en berichten