Bericht van de prelaat (11 maart 2020)

Met het oog op het Hoogfeest van sint Jozef, moedigt Mgr. Ocáriz ons aan zijn voorspraak te vragen. Jozef, een trouwe dienaar van God en voortdurend in contact met Jezus.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (11 maart 2020)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Met het oog op het Hoogfeest van sint Jozef, dat al zo dichtbij is, stel ik jullie voor dat iedereen persoonlijk met meer intensiteit het voorbeeld van de heilige patriarch overweegt, als “een trouwe dienaar van God en voortdurend in contact met Jezus” (Christus komt langs, nr. 56).

We zien hoe sint Jozef vanaf het moment dat God meer plaats in wilde nemen in zijn leven, zich erop voorbereidt zijn trouwe dienaar te zijn: bij het mysterie van de Menswording, tijdens de vlucht naar Egypte, bij de terugkeer naar Nazareth en wanneer Jezus die kwijtgeraakt is, in de Tempel verblijft. Bij die gelegenheden probeert de heilige Jozef onmiddellijk te aanvaarden wat God van hem vraagt, ook al was het niet wat hij in eerste instantie had gedacht en ondanks het feit dat het onzekerheid over zijn toekomst kon betekenen.

De heilige Jozefmaria heeft ons ook geholpen altijd te beschouwen dat “de patriarch niet verzuimt om bij de verschillende omstandigheden na te denken en met verantwoordelijkheid te handelen” (Ibid., nr. 42). Laten we proberen God altijd te gehoorzamen met een snelle, intelligente en verantwoordelijke trouw, ook als we soms zijn plannen niet helemaal begrijpen. We kunnen ze dan misschien niet begrijpen, maar we kunnen ze wel altijd liefhebben, in de zekerheid dat God ons welzijn wil en deze overtuiging zal ons ertoe brengen om met vrijheid van geest te handelen.

De heilige Jozef wijdt er zijn hele leven aan om met vaderlijke liefde voor Jezus te zorgen en hij onderrichtte Hem, voor wat betreft zijn Mensheid, in veel dingen, vooral in het werk. En tegelijkertijd, hoeveel zou de heilige Jozef leren door alleen maar naar dat Kind te kijken dat God was! We hebben alles te leren van Jezus. Hijzelf zegt het ons: “Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Mt 11,28). Moge sint Jozef ons helpen Jezus te beschouwen – in het Evangelie en in het tabernakel – opdat wij met de moederlijke voorspraak van de heilige maagd Maria zachtmoediger en nederiger worden, en liefdevoller. Zo zal ons hart, met de genade van de Heilige Geest, vervuld worden met een grotere liefde voor God en de anderen.

In de afgelopen maanden zijn veel mensen getroffen door de epidemie die zich naar verschillende delen van de wereld heeft verspreid. Zoals de paus ons onlangs heeft gevraagd, nodig ik u uit "dit moeilijke moment te beleven met de kracht van het geloof, met de zekerheid van de hoop en met de vurigheid van de naastenliefde" (Franciscus, 8 maart 2020). Laten we de heilige Jozef aanroepen en hem vragen om zijn vaderlijke bescherming uit te breiden naar de hele wereld.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Rome, 11 maart 2020