“Je hebt Hem altijd aan je zijde”

Wat prachtig is de werking van de heilige Eucharistie in het denken en handelen van mensen die haar vaak en eerbiedig ontvangen. (De Smidse, 303)

Als die mensen al in vuur en vlam raakten en U toejuichten om een stuk brood - ook al is het wonder van de broodvermenigvuldiging nog zo groot - wat moeten wij dan wel niet doen voor de vele gunsten die Gij ons verleend hebt? En vooral omdat U zichzelf, zonder terughoudendheid, geeft in de Eucharistie.
De Smidse, 304

Goed kind, kijk eens hoe verliefden hier op aarde de bloemen, de brief of een aandenken van hun geliefde kussen...
En jij, zou je ooit kunnen vergeten dat je Hem altijd bij je hebt...? Ja, Hem! Zou je ooit kunnen vergeten... dat Hij zich als spijs aan jou geeft?
De Smidse, 305

Ga vaak heel even naar de kapel om Jezus te zeggen: ik ben helemaal van U....
Leg alles wat je hebt aan zijn voeten. Al je ellende!
Op die manier zul je, ondanks alles wat je met je meesleept, nooit de vrede verliezen.
De Smidse, 306

Ontvang berichten per e-mail

email