Gebed van heilige Jozefmaria tot de heilige Geest

In april 1934 stelde heilige Jozefmaria een gebed op tot de heilige Geest dat hij veelvuldig bad en aan anderen aanbeval.

Kom, o Heilige Geest!

Verlicht mijn verstand om Uw geboden te kennen; versterk mijn hart tegen de listen van de vijand; doe mijn wil ontvlammen …

Ik heb Uw stem gehoord en ik wil me niet verharden en weerstand bieden door te zeggen: “Straks…, morgen.”

Nunc coepi! Nu begin ik! Want misschien komt er geen morgen voor mij.

O Geest van waarheid en wijsheid, Geest van begrip en raad, Geest van vreugde en vrede! Ik wil wat Gij wilt. Ik wil omdat Gij wilt, ik wil zoals Gij wilt, ik wil wanneer Gij wilt.