e-Book: Hem kennen en jezelf kennen

Dit e-book bundelt twaalf bijdragen van twaalf auteurs, die een route vormen om met Jezus te wandelen en God te beschouwen in ons gewone leven.

ePub ► Hem kennen en jezelf kennen

Mobi ► Hem kennen en jezelf kennen

PDF   ► Hem kennen en jezelf kennen


Het gebed is een impuls, het is een aanroeping die verder gaat
dan onszelf: iets dat ontstaat in het diepst van onze persoon en
zich uitstrekt, omdat het hunkert naar een ontmoeting. Dit
verlangen, (...) is meer dan een noodzaak: het is een weg. Het
gebed is de stem van een "ik" dat tastend vooruitgaat, op zoek
naar een "jij". De ontmoeting tussen het "ik" en het "jij" kan niet met
rekenmachines gebeuren: het is een menselijke ontmoeting en
vaak moeten wij proefondervindelijk vooruit gaan om het jij te
vinden waarnaar mijn ik op zoek is.

Dit boek bundelt twaalf bijdragen van twaalf auteurs, die een route
vormen om met Jezus te wandelen en God te beschouwen in ons
gewone leven. Het doel ervan is deze ontmoeting met Hem die ons
vanaf de eeuwigheid liefheeft, te vergemakkelijken, zodat zij ons
leven omvormt en ons vruchten te dragen die, hoewel zij buiten
ons bereik liggen, op de maat van ons hart zijn afgestemd.

Het gebed is een geschenk dat God aan ons allen wil geven. Aan ieder
van ons de taak de hindernissen uit de weg te ruimen die ons
beletten het met open armen te ontvangen. Mogen deze teksten,
geschreven vanuit het verlangen om meer en beter te bidden, ons
helpen om te verlangen naar en te vragen naar en de relatie
ontwikkelen die ons leven zal omvormen in wat God voor dat leven
heeft gedroomd.

Rubén Herce Sacerdote is redacteur van dit boek. Hij werkt al meer dan tien jaar met universiteitsstudenten. Hij is adjunct-directeur van het Core Curriculum Instituut en van de groep 'Wetenschap, Rede en Geloof' (CRYF) aan de Universiteit van Navarra en is tevens mededirecteur van het tijdschrift Scientia et Fides.

Rubén Herce