Bericht van de prelaat (6 maart 2023)

De prelaat van het Opus Dei vraagt te blijven bidden voor het project ter bevordering en coördinatie van de apostolaatswerken en voor de voorbereidingen van het Buitengewoon Algemeen Congres.

Mensaje del Prelado (6 marzo 2023)

Bericht van de prelaat (6 maart 2023)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Het is nu twee jaar geleden dat ik jullie de steun van jullie gebed heb gevraagd voor het project om de apostolaatswerken te bevorderen en te coördineren. Gedurende deze tijd heb ik jullie steeds geïnformeerd over de voortgang hiervan. Nu wil ik jullie graag op de hoogte brengen van de meest recente stappen. In de afgelopen maanden zijn er in Europa als gevolg van de territoriale reorganisatie op dit continent drie nieuwe regio's opgericht: Noordwest-Europa in april 2022 – bestaande uit de voormalige regio's Ierland, Groot-Brittannië, Nederland en Zweden – ; Centraal-Europa – uit de samenvoeging van de voormalige regio’s Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland –, in december 2022; en de regio Frankrijk en België, 14 februari j.l. Bovendien is na maanden van studie, de aanstaande herstructurering van enkele regio's in Azië reeds aan de betrokken regio’s aangekondigd.

Ik blijf rekenen op jullie gebed voor dit werk en voor de voorbereidingen van het Buitengewoon Algemeen Congres, dat al heel nabij is.

We vieren al bijna het Hoogfeest van Sint Jozef: laten we al deze intenties ook aan zijn voorspraak bij de Heer toevertrouwen.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Fernando Ocáriz

Rome, 6 maart 2023